Türk Kızılay Toplum Merkezi’nden uzmanlar, doğru ilkyardım tekniklerini anlattı

Güncelleme 27 Aralık 2022, 10:22

Akdeniz Belediyesi, toplumsal bilincin artması ve bu eğitimi alan kişi sayısının artırılması amacıyla
Türk Kızılay Mersin Toplum Merkezi işbirliğinde temel ilkyardım eğitimi vererek bu konudaki
farkındalığı arttırmaya devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı mahalle kültür ve sanat evlerinde,
bir yandan kursiyerlere farklı alanlarda mesleki ve beceri eğitimleri verilirken, toplumsal
farkındalık yaratan eğitimler de sunuluyor. Bu kapsamda, Roman vatandaşların ağırlıklı olarak
yaşadığı Turgut Reis Mahallesinde hizmete açılan Kültür ve Sanat Evi’nde, Türk Kızılay’ına bağlı
sağlık uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimi verildi; kaza, afet, boğulma ve tıkanma gibi
acil durumlarda yapılabilecek doğru müdahaleler ve teknikler anlatıldı.
İlkyardımda amaç, kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Sağlık uzmanlarınca, “İlk yardım hayat kurtarır” sloganıyla gerçekleşen eğitimlerde, herhangi bir
kaza veya acil bir durumda, uzman sağlık görevlileri gelinceye veya kazazede hastaneye
ulaştırılıncaya dek eldeki mevcut imkânlarla, kazazedeye yapılabilecek çeşitli müdahaleler
anlatıldı.

Eğitime katılan uzmanlar; ilkyardımın amacının, sağlık ekipleri gelinceye kadar kazazedenin
durumunun daha kötüye gitmesini engellemek, kazazedeyi güvenli bir yere almak, hayati
fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak ve zarar verici bir müdahalede bulunmamak olduğunun
altını çizdi.
İlk olarak 112’ye haber verilmeli, sonrasında müdahale edilmeli
Hayati fonksiyonları duran bir kazazedenin hayata döndürülmesi açısından önem taşıyan suni
solunum ve kalp masajının, sadece ilkyardım sertifikası bulunan kişilerce uygulanabilir olduğunu
da hatırlatan uzmanlar, bir kaza ile karşılaşıldığında öncelikli olarak olay yerinde can
güvenliğinin sağlanması, hemen ardından 112’ye haber verilmesi ve doğru müdahale konusunda
katılımcıları bilgilendirdi.
Kaza, doğal afet veya çeşitli acil durumlarda hayat kurtaran temel ilkyardım eğitimi; Özgürlük ve
Güneş Mahalle Kültür ve Sanat Evleri’ne devam eden kursiyerler ile mahalle sakinlerine de
verilecek.

Başa dön tuşu