‘Tarım Planlaması’ Üretimi Engelleyen Bir Mekanizmaya Dönüşmemelidir

Güncelleme 14 Temmuz 2023, 11:13

Tarım ve Orman Bakanlığınca görüşe açılan ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı’ Mersin tarım paydaşları tarafından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda, yönetmeliğin bazı eksikler içerdiği vurgulanırken, tüm paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı bir rapor Bakanlığa verilmek üzere imzaya açıldı. 

“Tüm tarım paydaşlarının görüşlerinin alınmasını istiyoruz”
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, katma değeri olan tarım ve hayvancılık sektörünün verimliliği adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırlık içinde olduğu ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın, sektörün uzun süredir talep ettiği ve beklediği bir çalışma olduğunu vurguladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak pandemiden bu yana ulusal çapta, geniş katılımlı, sektörün her paydaşının temsil edildiği ‘Üretmezsek, Tükeniriz’ temalı buluşmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Çakır, bu toplantılarda öne çıkan iki konunun, tarımda verimsizlik ve planlamanın olmaması olduğunu belirtti.
Çakır, “Bakanlığımızın sesimize kulak vererek başlattığı mevzuat çalışmasını önemsiyoruz. Bu zaten tüm sektörün beklentisiydi. Ancak, taslağı Mersin’in tüm tarım paydaşlarıyla incelediğimizde bazı eksikler olduğunu gördük. Bunun da nedeni taslağın hazırlanırken sahanın görüşlerinin yeterince alınmadığı kanısına vardık. Merkeziyetçi kararlar ne yazık ki reel sektörün gerçekleriyle uyuşmamaktadır. Bu anlamda çiftçilerden üretici birliklerine, meslek odalarından akademi dünyasına kadar, sektörün tüm paydaşlarının düşünceleri alınmadan alelacele çıkarılacak bir yönetmeliğin faydadan çok zarar getireceğine, sorunlar yaratacağına inanıyoruz. Bu anlamda Mersin tarım sektör temsilcileri olarak tüm paydaşların öneri ve düşüncelerinin yansıdığı, ortak aklı yakalayan bir yönetmelik hazırlanana kadar bu taslağın ertelenmesini bekliyoruz” diye konuştu.
“Zorlama değil, teşvik ve destek içeren bir tarım planı bekliyoruz”
Toplantıda sektör paydaşları, yönetmelik taslağında birçok detay konu olsa da, eksikliklerin bir kaç ana omurgası bulunduğunu kaydederek, şu maddelere dikkat çekti;
-Yönetmelik taslağında eğimi yüzde 6 altında olan bölgelerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmemesi Çukurova’da meyvecilik yatırımı yapılamayacağı anlamına gelmektedir.
-Üretim izinleri verecek olan kurulda ilgili STK’ların, üretici birliklerinin, ürün konseylerinin, tarımsal meteoroloji uzmanlarının ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden temsilcilerin bulunmaması çok büyük bir eksikliktir. Ayrıca planlamalarda pazarlama ve ihracat gibi sektörün diğer ayakları göz ardı edilmemelidir. İhracatçı birlikleri işe dahil edilmelidir. Bu paydaşlar gerektiğinde davet edilecek paydaşlar değil, kurulun olmazsa olmaz katkı koyucu ve karar vericileri olmalıdır.
-Taslak kesinleştiğinde, bu yönetmeliğin sahada doğru bir şekilde uygulanabilirliğini görebilmek ve yönetmeliği geliştirebilmek amacı ile pilot il/ilçe ve pilot ürünler belirlenip dar kapsamda denemeler yapılması yönünde bir uygulama geliştirilmesi yerinde olacaktır.
-Yeterlik oranı ve arazinin eğim konusu tarımsal planlamada tek kriter olamaz. TÜİK istatistik verileri ile sahanın gerçekleri iyi incelenmelidir. Ülke ihtiyaçlarımız düşünülürken sadece nüfusa göre tüketim değil, ihracat ve doğal afetler de göz önünde tutulmalıdır.
-Planlamada ana motivasyon zorlama değil, teşvik ve destek mekanizmasının tesisi olmalıdır.
-Tarım envanterimiz net olarak yapılmadan etkin planlamada zorluklar yaşanacaktır.
Toplantıya katılan kurumlar: 
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası
Mut Ticaret ve Sanayi Odası
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası
Mersin Ticaret Borsası
Tarsus Ticaret Borsası
Erdemli Ziraat Odası
Mersin Ziraat Odası
Tarsus Ziraat Odası
Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi
AKİB-AHBİB
Ulusal Turunçgil Konseyi
Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD)
Akdeniz Yaş Sebze ve Meyve İşletmecileri Derneği
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği
Mersin Süs Bitkileri Üreticileri Birliği
Başa dön tuşu