Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik Ve Yenilikçilik Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Güncelleme 22 Mart 2023, 11:31

Üniversitemizin stratejik planı ve araştırma politikalarında; küresel ölçekli bilim, eğitim, sanat, sosyal ve teknolojik gelişmelerin etkin biçimde izlenerek, geleceğe yönelik akademik önceliklerin belirlenmesi, ülkemizin kalkınma planları ve teknolojik hedeflerinin yakından takip edilmesi ve bu hedeflere yönelik akademik yol haritasının ortaya konulması, belirlenmiş olan akademik yol haritasına destek olabilecek biçimde üniversite akademik birimleri arasındaki eşgüdümün sağlanması ve disiplinlerarası çalışmanın teşvik edilerek uyum içerisinde sürdürülmesi hususlarında görev yapmak üzere kurulan “Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu”Rektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

16 Mart Perşembe günü Üniversitemiz Senato Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşanRektörümüz Prof. Dr. Erol Yaşar,“Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim-öğretimde gelişmelerin takibi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, sanatsal ve sosyal gelişmelerin etkin takibinin yapılması ve uygulanmaları gibiyenilikçi önceliklerin belirlenmesi konusunda kurulumuz büyük bir önem taşıyor.” dedi.

Disiplinlerarası çalışmanın önemi gibi birçok alanda üniversitemizin yakın, orta ve uzun vadede stratejik planının ve hedeflerinin oluşturulması, belli peryotlarda izlenmesi, zayıf alanlarda iyileştirme eylem planlarının yapılması ve sonuçlarının takibi ile ilgili alınacak kararların uygulanması gerektiğini belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu’nunüniversitemizin bölgemizin, kentimizin ve ülkemizin gelişimine önemli katkılar verme potansiyelinin olduğunu söyledi.

Toplantıda ilk olarak, üyeler konu ile ilgili görüşlerini sundu. Daha sonrasında, özellikle üniversitemizin gelişimi için bu kurulun oluşturulmasının çok önemli olduğu, üniversitemizin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması gerektiği konusunda üyeler arasında fikir birliğine varıldı. Toplantıda, Üniversitemiz akademik atanma ve yükseltme ölçütlerinde nicelik ve niteliğin birlikte değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca BAP dışında yenilikçi projelerle üniversitemize kaynak yaratılmasıve üniversitemizin yatay gelişimine paralel olarak dikey gelişiminin de değerlendirilmesi gerektiği de ele alınan konular arasında yer aldı.

Toplantı sonrasında kurulun, Üniversitemizin stratejik plan ve hedeflerinin üniversite çalışanlarına tanıtımı için çalıştaylar düzenlenmesi, kurulun belirli gündem ve aralıklarla toplanması, Mersin Üniversitesi mensubu olan ve görüş/öneri sunmak isteyenlerin kurul üyelerine ulaşmalarının sağlanması kararları alındı.

Mersin Üniversitesi Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu;

Prof.Dr. Ayla Özer (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Nida Naycı (Mimarlık Fakültesi),

Prof.Dr. Ruhi Kaplan (Eğitim Fakültesi),

Prof.Dr. Fevziye Ayşe Balcı Karaboğa (Eğitim Fakültesi),

Prof.Dr. Tuğba Yelken (Eğitim Fakültesi),

Prof. Dr. Nadir Dizge (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Nimet Karagülle (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Özgür Lütfi Ertuğrul (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Zeki Yetgin (Mühendislik Fakültesi),

Prof. Dr. Serdal Arslan (Tıp Fakültesi),

Prof. Dr. Caner Özdemir (Mühendislik Fakültesi),

Prof.Dr. Suphan Karaytuğ (Fen Fakültesi),

Prof. Dr. Mehmet Tahir Alp (Su Ürünleri Fakültesi),

Prof.Dr. Bahar Taşdelen,

Prof. Dr. Selma Erat (TBMYO),

Prof. Dr. Göknil Nur Koçak (Turizm Fakültesi),

Prof.Dr. Hüseyin Özbilgin (Su Ürünleri Fakültesi),

Prof. Nurseren Tor (Güzel Sanatlar Fakültesi) ve

Doç. Dr. Tuncay Turan Turaboğlu(İİBF) olmak üzere Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapılan birimlerinde görev yapan ve farklı disiplinlerdeki on dokuz öğretim üyesinden oluşuyor.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Başa dön tuşu