“Eğitim emekçilerini ayrıştıran kanun iptal edilmeli”

Güncelleme 2 Haziran 2022, 16:30

Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na tepki göstererek, “Eğitim emekçilerini bölerek ayrıştıran Öğretmen Meslek Kanunu ve yönetmeliği iptal edilmelidir!” dedi.

-Eğitim Sen Mersin Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve Yönetmeliği hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube adına açıklama yapan Şube Başkanı Mahmut Sümbül, ÖMK ve yönetmeliğin içerik olarak son derece sığ ve yetersiz olduğunu öne sürerek, “Eğitim emekçilerinin temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almayan bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerini kariyer basamakları üzerinden ayrıştırarak bölen ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesine aykırı bir içerikte hazırlanan ÖMK ve yönetmelik düzenlemesinin eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık hale getirdiği açıktır” dedi.

“ÜCRETTE ADALETİN SAĞLANMASI İLKESİNE AYKIRI”

Eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenlik mesleği gibi önemli bir konunun, birkaç kanun maddesi ve onun paralelinde hazırlanan yönetmelik üzerinden kariyer basamakları ve sembolik maaş artışına indirgenerek ele alındığını söyleyen Sümbül, “Aynı işi yapan öğretmenler arasında halen var olan  kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımlarına ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ gibi yeni statülerin eklenmesi doğru değildir. Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre ücret ve sosyal haklar bakımından farklılaştırılması, Anayasa’nın 55’inci maddesinde belirtilen ücrette adaletin sağlanması ilkesine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ UYGULAMALARIN ÖNÜNÜ AÇACAK”

Gerçek bir meslek kanunun biçim ve içerik açısından eğitim emekçilerinin temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almak durumunda olduğuna dikkat çeken Sümbül, “Adaylık sınavının kaldırılması ve sınavın işlevinin MEB bünyesinde kurulacak bir değerlendirme komisyonuna devredilmesi, öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında şaibeli ve adaletsiz uygulamaları kaçınılmaz olarak gündeme getirecek, öğretmen atamalarında olduğu gibi, bu konuda da ayrımcı ve haksız uygulamaların önünü açacaktır. Öğretmenlerin kariyer basamağına başvurusunu kademe ilerleme cezası almamış olmaya bağlayan, siyasal iktidara her koşulda biat eden, eleştirmeyen, sorgulamayan, adaylık sürecinden itibaren iktidara yakın sendikalara üye olmaya yönlendirilen bir düzenlemenin eğitim sistemini ileriye taşıması mümkün değildir” şeklinde konuşarak, yapılması gerekenin ÖMK’da yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde sağlanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesi olduğunu söyledi.

 

Başa dön tuşu