Çocuklarda özgül öğrenme bozukluğuna dikkat!

Güncelleme 7 Ekim 2022, 14:10

Dr. Akdere Doğdu, çocukların gelişiminde önem arz eden özgül öğrenme bozukluğuna dikkat çektiği açıklamasında şunları ifade etti:

“Disleksi, Günümüzde disleksi terimi özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) yerine kullanılsa da aslında özgül öğrenme bozukluğunun bir alt tipidir. Disleksi; okuma bozukluğunu, disgrafi; yazma bozukluğunu, diskalkuli ise sayısal(mamtematik) bozukluğunu ifade eder.
Öğrenme güçlüklerinin tanısı okula başlandıktan sonra konur. Çocuklarda yeterli ilgi ve çaba gösterilmesine karşın; sözcük okumanın hatalı ya da yaşına göre yavaş olması, okuduğunu anlamada zorlanma, yazı yazarken harf ekleme,çıkarma, döndürme veya değiştirme, yazılı anlatımın başını ortasını ve sonunu düzenleyememe, hesaplama becerilerinin yaşına göre geri olması ya da saat, takvim, çarpım tablosu gibi matematiksel kavramları öğrenmekte ve uygulamakta zorluk yaşanması bu bozukluk için dikkat çekici bulgulardır.
Okul öncesinde ise ÖÖB tanısı konmasa da bazı bulgular ÖÖG açısından bize ipucu verebilir. Bunlar; konuşma becerisinde gerilik, kelimelerin hecelerini karıştırma, sağ-sol, aşağı-yukarı, ön-arka gibi kavramları birbiri ile karıştırma, eylemleri yanlış kullanma, ayakkabıları ters giyme, kitabı ters tutma veya tersten başlama gibi yön karıştırma, dün-bugün gibi kavramları karıştırma, çatal-kaşık kullanmada zorlanma, makas kullanmada zorlanma, düğme ilikleyememe gibi bulgulardır.
ÖÖG tanısı detaylı psikiyatrik muayene ve aileden alınan öykü ile konur. Muayenede çocuğun defterleri ve öğretmenden alınan bilgiler de yardımcıdır. Polikliniğimizde ÖÖG muayenesi yaparak tanı koyduğumuz hastaları Özel Eğitim için yönlendirmeye devam ediyoruz.”

Başa dön tuşu