CHP’li Antmen, Tarihi Kaledeki Jeotermal arama izni Meclise taşıdı

Güncelleme 12 Ocak 2023, 13:03

Mersin Anamur’da bulunan ünlü Mamure Kalesi’nin bulunduğu alanı da kapsayan bölgede jeotermal kaynak arama ruhsatı verildi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması için Meclis Başkanlığına bir soru önergesi veren Antmen “Tarihi Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı’nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için arama ruhsatının iptal edilmesine yönelik girişimlerde bulunmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Ruhsat sahasında 1. Derece doğal sit alanının da bulunduğunu belirten CHP’li Vekil “Jeotermal sondaj arama ruhsatı verilen alanın sahil kesiminde yer alan Mamure Kalesi, Türkiye’nin bugüne kadar sağlam şekilde ayakta kalabilmiş sahil kalelerinden birisidir. Tarihi kale; Roma, Selçuklu, Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemlerine tanıklık eden bölgenin önemli anıtsal yapıları arasında yer almaktadır. Antik dönemden kalma temeller üzerinde yükselen kalenin içerisinde 14. Yüzyılda Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edilen cami de bulunmaktadır” diye belirtti.

Bölgenin Mersin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak önerilen alanda olduğunu ifade eden Alpay Antmen “Maden ve enerjiyle ilgili ruhsatların verilmesi aşamasındaki özensizlik; tarihi ve kültürel alanlarımızda telafi edilemeyecek zararlara yol açabilmektedir” dedi.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

– Mersin Anamur’daki Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı’nın bulunduğu sahili de kapsayan; içerisinde birinci derece sit alanı da olan bölgede Jeotermal kaynak arama ruhsatı nasıl ve ne şekillerde verilmiştir?

– İçinde birinci derece sit alanını da barındıran tarihi ve kültürel bölgede jeotermal arama ruhsatı verilmeden önce hangi ilgili birim ve kurumlara danışılmıştır? Konuyla ilgili demokratik kitle örgütlerinin, üniversitelerin ilgili bölümlerinin ve bölge halkının görüşleri alınmış mıdır? Alındıysa bunun sonuçları nelerdir?

– Daha önce bölgeyle ilgili ÇED süreci başladığında “Uygun değildir” görüşü veren ancak daha sonra arama ruhsatına onay veren Anamur Belediyesi’ndeki bu görüş değişikliğinin nedeni nedir? Arama ruhsatını alan firmanın, iktidar ve çevresiyle ilişkisi sayesinde olumlu görüş aldığı iddiaları doğru mudur?

– Tarihi Mamure Kalesi ile Pullu Tabiat Parkı’nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için arama ruhsatının iptal edilmesine yönelik girişimlerde bulunmayı düşünüyor musunuz?

– Ocak 2020 ila Ocak 2023 arasında geçen sürede; Mersin’de kaç firmaya jeotermal kaynak ve maden arama ruhsatı verilmiştir? Bunların kaçıyla ilgili ÇED raporu hazırlanmıştır? Bunların sonuçları nelerdir? ÇED raporu istenmeyen başvuru sonuçları hangi bölgelerde gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen tarihler aralığında sit alanı içinde olan bölgelerde kaç arama ruhsatı verilmiştir? Bu yerlerin sit derecesi nedir ve hangi ilçelerdedir?

Başa dön tuşu