“Bu düzen böyle gitmez!”

Güncelleme 20 Nisan 2022, 12:33

Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na çağrıda bulunarak, “Bu düzen böyle gitmez, “Birlikte Değiştireceğiz, Birlikte 1 Mayıs’a!” dedi.

Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na çağrıda bulunmak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen Tarsus ilçe binasında gerçekleştirilen açıklamayı, Tertip komitesinden Yusuf Dönergüneş okudu. DİSK/Genel-İş, Eğitimsen, Eğitim İş, TMMOB, Tüm Bel-Sen, Atatürkçü Düşünce Derneği, Tüm Emekli Sen, Halkevleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Partizan, Yeşil Mahalle Kültür ve Dayanışma Derneği, CHP, EMEP, HDP, Sol Parti ve TKP 1920 adına açıklama yapan Dönergüneş, Ekonomik kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken Türkiye’de insanca yaşamak bir yana hayatta kalmanın bile her gün zorlaştığını söyledi.

“BU DÜZEN TOPLUMUN AŞINI TEHDİT EDİYOR”

Bu düzenin toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumayıp, aksine tehdit ettiğini belirten Dönergüneş, “Bu düzenin çarkları, dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bizleri, işçileri, emekçileri, kamu emekçilerini, mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdikçe eziyor. Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurmak, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş. Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek kentler yaratmak üzere dönüyor. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferber etti, etmeye devam ediyor” dedi.

“HALK, İŞ VE EKMEK KADAR ADALETE DE AÇ”

Halkın işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasi, adalet ve hukuka da aç olduğuna dikkat çeken Dönergüneş, “Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor. Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesimin gerçeği arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü örtülemeyen hakikate dair çığlıklar, baskı ile şiddet ile sansür ile zor ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları bile ortadan kaldırılıyor. Demokratik hak olarak elde kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor. Bu düzen mağdur ettiği milyonları bölüp parçalayarak yönetmek gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Sürekli olarak iç ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan aşağıya kışkırtılan şovenizm, cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemizin ve halkın geleceğini tehdit ediyor” şeklinde konuştu.

“BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ”

Bu düzen böyle gitmeyeceğini vurgulayan Dönergüneş, Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu akıl dışı düzenin Türkiye’nin sırtında bir yük olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: “Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz. Gün şikâyet etme günü değildir. Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var. 1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü ülkenin dört bir yanında gücümüzü ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız bir gün olacaktır.” Tarsus emek ve meslek örgütleri olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken birlikte değiştirme iradelerini işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceklerini ilan eden Dönergüneş, “Emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi saat 11:00’de Aznakay Parkı önünde başlayacak yürüyüşe, saat 12:00’de Halk Eğitim Merkezi önünde 1 Mayıs mitinginde buluşmaya çağırıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Başa dön tuşu