“Bizi yok sayan iradeye boyun eğmeyeceğiz”

Güncelleme 29 Haziran 2022, 15:51

Mersin Eczacılar Odası Başkanı Özgün sağır, iktidarın eczacıları adeta yok saydığını söyledi. Eczacılık mesleğinin karşı karşıya kaldığı sorunların artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını söyleyen Sağır “Eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi, mesleğimizin sorunlarını çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar, kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır” dedi.

Meslektaşları ile birlikte Türkiye’nin tamamında eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını okuyan Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, eczacıların üstlendikleri sorumluluğunun bilincinde, toplum sağlığını koruma ve geliştirme ana hedefiyle mesleğini onurlu bir şekilde sürdürebilmek için var gücüyle çalıştığını söyledi. Buna karşın mesleğin karşı karşıya kaldığı sorunların, artık katlanılamaz bir boyuta ulaştığını iefade eden Sağır “Eczacılık mesleği, benzeri daha önce hiç yaşanmamış bir ekonomik tehdit altındadır. Bu tehdidin ana sebebi, 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili olan bölümü bir türlü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesidir. 13 yıldır değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin yarattığı koşullara bir de ekonomik krizin eklenmesi eczacıları tamamen tüketmiştir” diye konuştu.

“MEVCUT KOŞULLAR SADECE BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİMİZİ DE KARARTIYOR”

Eczacıların; kira, elektrik, doğalgaz, personel gideri gibi rutin ödemelerini dahi yapamayacak noktaya geldiğini, ecza depolarına ödemeleri birikmiş ve bir kredi borcunu başka bir kredi borcuyla ödedikleri bir borç sarmalına girdiklerini belirten Sağır “En temel işletme giderlerini dahi karşılayamaz duruma gelen eczacıların bu borç sarmalından çıkması mümkün görünmemektedir. İki eczaneden birinin kapanma tehlikesi yaşadığı bu ortamda, eczane iflaslarının başlaması an meselesidir. Türk Eczacıları Birliği bu konuda diyalog kanallarını sonuna kadar kullanmıştır. Türk Eczacıları Birliğinin, sorunun çözümü için yaptığı sayısız girişim ve uyarı göz ardı edilmiş, her türlü yapıcı öneri görmezden gelinmiştir. Mesleğin sorunlarını çözme gayretinin gösterilmesi bir yana, içinde bulunduğumuz krizin derinleşmesine her geçen gün seyirci kalınmıştır.  Ne yazık ki 44 bini aşkın eczacının ve eczacılık mesleğinin sorunları görmezden gelinmiş, adeta yok sayılmıştır. Mevcut koşulların, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de kararttığı aşikardır” ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda TBMM’den geçen son yasal düzenlemede kamu eczacılarının hak ettikleri şekilde yer almamasının eczacılık mesleğine bakış açısının bir başka tezahürü olduğunu kaydeden Özgün Sağır, kamuda görev yapan eczacılar ile kamudan emekli eczacıların uğradığı hak kaybının da kabul edilemez olduğunu belirtti.

“İLAÇ YOKLUKLARI ARTIK DAHA SIK YAŞANIR OLDU”

Hastaların ilaca erişim sorununun çözülmesi bir yana, ilaç yokluklarının artık daha sık periyotlarla yaşanır hale geldiğine dikkat çeken Mersin Eczacı Odası Başkanı Sağır “Son dönemde özellikle diyabet, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara ait ilaçlara erişimde güçlük yaşanmaktadır. Hastalarımızın yaşadıkları bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. Yaşanan bu soruna kalıcı ve gerçekçi bir çözüm bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır. Bu durum ciddi sağlık sorunları yaratacaktır. Bununla birlikte, başta onkoloji ilaçları olmak üzere çok sayıda yeni nesil ilaç, Türkiye’ye gelmemektedir. Hastalarımız daha etkin ve yenilikçi tedavi yöntemlerinden mahrum kalmaktadır” şeklinde konuştu.  Açıklamasına “Hastalara fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmamıştır” diyerek devam eden sağır “Bazı ilaçlarda, Sosyal Güvenlik Kurumunun karşıladığı tutarın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde, hastalar açısından sürdürülemez olan bu durum, eczacılar açısından da mağduriyet yaratmaktadır” dedi.

“ECZACILARI YOK SAYAN BU İRADEYE BOYUN EĞMEMEYE KARARLIYIZ”

Eczacılık mesleğinin varlık yokluk mücadelesi verdiği bir dönemde, Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odasının öncelikli gündem maddesinin, mesleki sürdürülebilirliği sağlamak olduğunu dile getiren Sağır şunları kaydetti: “Burada ifade ettiklerimizin dışında, mesleğimizin çok sayıda çözüm bekleyen sorunu bulunmaktadır. Tüm bu sıkıntıların ve eczacılık mesleğinin sorunlarının görmezden gelinmesi, mesleğimizin sorunlarını çözme istek ve iradesinin bulunmadığını göstermektedir. Eczacılar, kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır. Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, Anayasal demokratik haklarımızı kullanacağımız yönündeki güçlü irademizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

 

Başa dön tuşu